Mercedes Benz C200 W205 (Rear camera)

DETAIL              

MODEL 

:  Mercedes Benz C200 W205

INSTALLATION :  Rear camera                        

 

20170627 Mercedes Benz C200_W205_front

ผลงานการติดตั้งรถ Mercedes Benz C200 W205 โดยทีมงาน HMS Thailand

20170627 Mercedes Benz C200_W205_back

ภาพท้ายรถ Mercedes Benz C200 W205 หลังติดตั้งกล้องถอยหลังเสร็จ

20170627 Mercedes Benz C200_W205_Rear camera_1

หลายท่านอาจเคยมีความคิดที่อยากจะติดตั้งกล้องถอยให้กับรถ Mercedes Benz ของตัวเองแต่มีความกลัวว่า จะติดที่ไหน? ติดแล้วจะทำให้ระบบรถรวนหรือเปล่า? มีคนบอกติดอุปกรณ์เพิ่มเดี๋ยวรถจะช้ำ? ไม่มีเวลาเดินทางไปที่ร้าน! หรือกลัวว่าติดแล้วเดี๋ยวมีปัญาหาก็ต้องเสียเวลาเดินทางไปซ่อม! HMS Thailand เราเข้าใจถึงข้อกังวลต่างๆ ของลูกค้า เราจึงออกแบบบริการให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ โดย ทีมงาน HMS Thailand มีบริการติดตั้งให้ถึงสถานที่ของลูกค้าฟรี!(ในกรุงเทพและปริมณฑล พื้นที่อื่นๆ สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้) HMS เราเป็นบริษัทจากประเทศเกาหลีโดยเรามีโรงงานและทีมงานพัฒนาจากต้นสังกัดที่ประเทศเกาหลี สินค้าถูกผลิตมาโดยใช้ข้อมูลเทคนิคของรถแบรนด์นั้นๆ ทำให้การติดตั้งอุปกรณ์เสริมของเราจะไม่ไปรบกวนการทำงานระบบต่างๆ ของรถ และด้วยประสบการณ์ของทีมงานฯ ในการติดตั้งรถ Mercedes Benz หลายพันคันทำให้เรารู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้การติดตั้งไม่ทำให้รถช้ำ เราให้บริการติดตั้งและบริการหลังการขายนอกสถานที่ไม่ต้องนำรถเข้ามาที่ออฟฟิตฯ การติดตั้งเสร็จภายใน 1 วัน หลังติดตั้งลูกค้าสามารถนำรถขับออกไปใช้งานได้ทันที!!!

20170627 Mercedes Benz C200_W205_Rear camera_2

ตัวผลงานการติดตั้งในวันนี้ ทีมงาน HMS Thailand ได้เดินทางไปติดตั้งกล้องถอยหลังให้กับรถ Mercedes Benz C200 W205 นอกสถานที่ จุดที่ติดตั้งอยู่บริเวณมือจับเปิดฝากระโปรงท้ายทำให้ไม่ต้องเจาะที่ตัวถังรถ ได้มุมกล้องที่ดี ตัวกล้องถอยเป็นกล้องที่ผลิตจากประเทศเกาหลี ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง วัสดุเคลือบป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน การประกอบแนบสนิทกันความชื้นและฝุ่นละอองเข้าไปทำลายอุปกรณ์ภายในตัวกล้องถอย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักหลักที่ทำให้กล้องทั่วไปเสียและมีอายุการใช้งานที่สั้น แต่กล้องถอยของบริษัทฯ ทนทาน ให้ภาพที่ชัดแม้ยามแสงน้อยด้วยค่า LUX เพียง 0.1