Volkswagen Golf(REAR CAMERA WITH PAS)
  • 9 December 2016 at 10:02
  • 579
  • 0

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Volkswagen Golf

 

:  ?? inches

 

:  ??

 

:  REAR CAMERA WITH PAS

 

                         Volkswagen Golf                               Volkswagen Golf
                หลังติดตั้งกล้องมองหลังพร้อมอินเตอร์เฟส

มีเส้นถอยหมุนตามพวงมาลัย(PAS)เซ็นเซอร์ถอยเดิมขึ้นที่มุมบนขวา

      กล้องมองหลังคุณภาพสูง 0.1LUX,มุมกว้างสุด 163 องศา                                   Volkswagen Golf