Volkswagen Touareq Hybrid(NAVI+TV TUNER+REAR CAMERA+ดิจิตอลทีวี+USB MULTIMEDIA+TMC)
  • 9 December 2016 at 10:01
  • 899
  • 0

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Volkswagen Touareq

 

:  ?? inches

 

:  ??

 

NAVIGATION,REAR CAMERA,ดิจิตอลทีวี,USB MULTIMEDIA,TMC

 

 
  ระบบนำทางแผนที่ SpeedNavi พร้อมระบบรายงานจราจร TMC          กล้องมองหลัง มุมมองกว้างสูงสุดถึง 163 องศา
 
          ภาพจากกล้องมองหลังแบบมีเส้นนำถอย     ภาพจากทีวีจูนเนอร์ดิจิตอล คุณภาพภาพดีกว่าระบบอนาล็อคมาก
 
            เล่นไฟล์ภาพยนตร์ผ่าน Flash drive หรือ HDD                             Volkswagen Touareq