Volkswagen Beetle 3 button (Rear camera)
  • 31 May 2017 at 18:39
  • 780
  • 0

DETAIL              

MODEL 

:  Volkswagen Beetle 2

    (3 button)

MONITOR

:  7 inches                     

HEAD UNIT :  RCD510
INSTALLATION :  Rear camera

 

20160216 Volkswagen Beetle 3 button_front

ผลงานการติดตั้งกล้องถอยบนรถ Volkswagen Beetle2 วิทยุ RCD510(มีปุ่มด้านข้างข้างละ3 ปุ่ม)

20160216 Volkswagen Beetle 3 button_back

ภาพท้ายรถ Volkswagen Beetle2

20160216 Volkswagen Beetle 3 button_Original menu

ทาง HMS ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องเปลี่ยนวิทยุ ของรถสำหรับคันนี้อุปกรณ์ที่เลือกติดตั้งเป็นกล้องถอย

20160216 Volkswagen Beetle 3 button_Rear camera

จุดติดตั้งกล้องถอยของ Beetle2 จะอยู่กึ่งกลางเหนือแผ่นป้ายทะเบียนรถ โดย HMS เลือกใช้กล้องที่มีวัสดุ อุปกรณ์และการประกอบที่มีคุณภาพ ผลิตจากโรงงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ให้ภาพที่ชัดแม้แสงน้อยเพราะมีค่า LUX เพียง 0.1 เรียกว่าเวลากลางคืนมีแค่ไฟถอยของรถภาพก็ยังเป็นภาพสีอยู่ ตัวกล้องกันน้ำ กันความชื้นเข้าไปทำลายอุปกรณ์ภายในของกล้อง ตัวกล้องทนทานต่อการใช้งานในสภาพอุณหภูมิที่สูงอย่างบ้านเราได้ และตัววัสดุของกล้องกันรอยขีดข่วน

20160216 Volkswagen Beetle 3 button_Rear camera_View

หลังทีมงาน HMS Thailand ติดตั้งกล้องถอยเสร็จก็จะทำการทดสอบการใช้งานเพื่อปรับเส้นนำถอยให้ได้ระดับและระยะที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุด